Fra Basis til Store Bodymap

Specialist uddannelse i forlængelse af Practitioner         Her link til International Supervisor uddannelse
Opstarts datoer internationalt hele tiden – skriv til Lene – lene@bodynamic.dk
Se ny opstart i 2020

Tilbud om specialeuddannelse i den store BODY map i Bodynamic International regi.
Et led i at blive Bodynamic Analytiker og mulighed for at arbejde regressivt og ind i tidlige problematikker med dine klienter.
Du vil lære at kunne forstå helt indefra den unikke evidens baserede viden om hver muskel, muskelgruppers sammenhæng og funktion, samt hvordan du kan bruge Bodymap i dit arbejde.

Det vil blive muligt for dig at kunne arbejde mere struktureret og langsigtet med klienten og rejse gennem døre i det indre rum der ligger før bevidstheden.Store Bodymap vil give muligheden for at finde de glemte ressourcer, vejen i kaos og traume bearbejdet.

Mulighed for at give klienten større forståelse for glemte potentialer, mønstre og reaktioner og se, hvordan det ændre sig med tiden. Sidder du med en klient, hvor du skal have en speciel opmærksomhed på PTSD Sidder du med en umiddelbart velfungerende klient, der har kaos nedenunder Sidder du med en, der har diffus stress Har du en klient med varige fysiske skader/ mén og har brug for at styrke ligeværdige alternative færdigheder.

I forløbet præsenteres og trænes den enkelte muskels anatomiske placering, bevægelse, funktion og test måden, samt den enkelte deltagers evne til at sanse, vurdere og beslutte testsvaret.

Der vil også være tid til uddybning af testlæsning, læring i præsentation af test for en klient, hvordan bruge den og introduktion i hands on for terapeuter.

Optagelseskrav: Bestået eksamener på Practitioner i Bodynamic International regi.
Uddannelsen: Forskellige forløb i løbet af 1 år og med eksamen på sidste kursus.
Sprog: Dansk eller Engelsk, men med mulig dansk oversættelse, da lærer er dansk:)

Deltagerantal mellem 4 – 16

Lærer: Lene Wisbom, Certificeret Bodynamic Analytiker & Psykomotoriker, Senior lærer internationalt, Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og EABP
Har haft psykoterapeutisk klinik siden 1994 og undervist siden 1979.
Er specialuddannet i at arbejde med grupper, traumeterapi og supervision, uddannelseslærer/ censor/ terapeut/ supervisor.

Kontakt: lene@bodynamic.dk, mobil: 28 74 86 50

 

Skriv et svar