Terapeuter

Terapi i Bodynamic

Al samtale og arbejde med kroppen er udviklende for personligheden.
Den kropslige og følelsesmæssige intelligens giver ved samarbejde en højere grad af nærvær, med en forståelse af, at vi alle er en del af noget større end os selv – familie, venskabskreds, arbejdskolleger.

Kroppen er det ubevidstes spejl, og i kropsorienteret psykoterapi er samtalen central, med stadig opmærksomhed på og bearbejdning af det, der sker i kroppen.

Terapien vil typisk sigte mod, at man bliver bedre til at:

* mærke sin krop og sine følelser
* udtrykke tanker, behov og følelser
* håndtere og forvandle uhensigtsmæssige reaktioner og mønstre
* lære at mærke og rumme høj energi

* kende, forstå og acceptere sig selv
* forandre uhensigtsmæssige spændingsmønstre i kroppen
* mærke og sætte sine grænser
* udvikle sine evner til kontakt
* finde sine kvaliteter og sin kraft
* åbne sit hjerte
* åbne for de selvhelende potentialer
* lære af fortiden og finde nye veje

Temaer du kan arbejde med kunne typisk være: Angst, sorg, stress, selvværd, traumer, kriser, vold/ overgreb, spiseforstyrrelse, misbrug, anerkendelse af sygdom/ handicap og livsvalg/ livsretning.

Oftest tages udgangspunkt i aktuelle problemer, og herfra arbejdes efter behov tilbage til de livshistoriske relationer og begivenheder, der ligger bag. Noget af arbejdet vil handle om, at tage tingene mindre personligt – fra fortiden, i nutiden og i fremtiden.

Der arbejdes målrettet med at hele nervesystemet efter de traumatiske begivenheder, det er nødvendigt at bearbejde.

Terapien starter med et overblik over biografi og problematikker.
Den slutter med en evaluering.

Ressourcer som udgangspunkt

Ressourcer er i denne sammenhæng ikke noget, man kan eller er dygtig til. Det er noget, man mærker, og noget man er. Indgangen er som regel en erindring af at være i ressourcetilstanden.

Dybtgående ressource-søgnings processer er et omdrejningspunkt i mit arbejde. Klienten får hjælp til at opdage, hvordan kroppen og energisystemet ”gør”, når det fungerer optimalt. Alt efter behov udforskes tilstande af fx: tryghed, kraftfuldhed, selvværd mv.

Hvis problemet fx er manglende selvværd, hjælper jeg klienten til at komme i kontakt med en dyb og sanse-funderet oplevelse af, hvordan selvværdsfølelse mærkes i hele kroppen. Det er en proces, der normalt tager fra 20 min til godt en time, og det er noget alle kan. Derefter er arbejdet med mindreværdsfølelsen i den aktuelle livssituation og evt tilbage i biografien langt lettere.
Ressourcetilstande af fx tryghed og kraft er nøgler i arbejdet med traumer.

Traume behandling

Traumer kan kort beskrives som situationer, der har oplevedes livstruende eller overvældende.
Der indgår mange faktorer i det brede spektrum af reaktioner på trusler – såsom det enkelte menneskes gener/ familiehistorie, evne til at rumme stress og derved balancering af nervesystemet. For at forstå hvad et traume er, må man anerkende, at enhver hændelse, som opleves (bevidst, ubevidst) livstruende, kan være traumatiserende. Traumer handler grundlæggende om tab af kontakt – til os selv, vores krop og omverdenen. Tabet af kontakt sker ikke lige på en gang, men over tid og vi tilpasser os.

Traumer har ofte ødelæggende symptomer, der kan være meget belastende både for psyken og for kroppen. Helbredelse af et traume er en proces i at møde det sårede/ traumatiserede sted, at finde og støtte kroppens egne ressourcer, udvikle den enkeltes færdigheder, integrere nye spor og lande i Jeg’et. (læs artikel)

Når mennesket oplever et chok eller traume, går nervesystemet og kroppen i alarmberedskab for at beskytte os mod den voldsomme oplevelse. Hvis det ikke bliver færdigbearbejdet, agerer kroppen, som om den stadig er i livsfare. Det kan give kroniske reaktioner – PTSD (Posttraumatisk stressforstyrrelse) – og være årsag til symptomer og sygdomme.

Kroppens nervesystem er normalt i stand til at regulere disse tilstande selv, og nogle mennesker kommer derfor helt naturligt igennem kriser og genvinder balancen. Andre er ikke så heldige eller har oplevet flere traumer i deres liv. Deres nervesystem er mere sårbart, og de kan få symptomer af både psykisk og fysisk art, som gør deres hverdag svær. Det kan være kroniske stresstilstande som angst, raseri, smerter, spise- og søvnproblemer eller i den anden ende en følelse af lammelse, depression og uforklarlige smerter.

At arbejde med konkrete kropslige færdigheder er en metode, der ofte vækker håb hos mennesker. Træning af færdigheder udvider en persons evne til at mestre hverdagen og til at rumme både høj og lav intensitet og dermed kunne bevare sig selv samlet, til stede og handledygtig også i svære situationer. Jo mere man træner og sanser f.eks. centrering, jordforbindelse og energirumning, desto mere bliver disse færdigheder automatiserede, og jo flere situationer i livet er de dermed tilgængelige for een som en ressource.

Individuel dosering er et vigtigt princip i færdighedstræningen. Den samme centrerings- eller grounding-øvelse kan udføres med forskellig fysisk kraft og intensitet – hvilket stimulerer og udfordrer den enkelte til at finde den dosering, der giver kontakt til noget, der kan opleves som en ressource. At arbejde med præcis dosering støtter op om indre autoritet. Det er ikke øvelsen i sig selv, der giver dig svaret på, hvad der virker for dig. At finde det kræver, at du mærker efter i dig selv, finder styring indefra. .

Det terapeutisk orienterede arbejde med aktivering af bevægelser, vil styrke mestringen af hverdagen gennem at integrere færdigheder i kroppen – at åbne valgmuligheder – at etablere kontakt til uerkendte eller uudviklede muligheder – at træne dem i praksis og at integrere dem i personlighedens repertoire.

Derudover er traumearbejde for en stor del et arbejde med nervesystemet. AT lære strategier for rumning af forskellige arousel niveauer, lære at være med høj energi, vide hvordan man ”lander” den og/ eller lære at være med stilstanden/ tomheden og vente……

Supervision

Supervision af professionelle eller studerende kan ske individuelt eller i mindre grupper.

Supervision er en læreproces, som tager sit udgangspunkt i de vanskeligheder supervisanden har i forhold til en eller flere konkrete klienter eller undervisningssituationer.
Indholdet vil typisk både dreje sig om den klient og den problematik, supervisanden kommer med, men også om det som sker i hende/ham selv, og i rummet mellem klient og terapeut eller underviser og kursister.

Nogle typiske temaer:

* Hvordan man kan arbejde med den givne klient og dennes problemstillinger.
* Hvordan supervisanden møder klienten.
* Hvordan hjælpe klienten til at komme i kontakt med dybe kropsforankrede ressourcer.
* Hvordan disse ressourcetilstande kan bruges til heling af et traumatiseret nervesystem – og som udgangspunkt for mange andre bearbejdningsprocesser.
* Hvordan man kommer rundt om alle de aspekter i et traumearbejde som betinger, at klienten kan få helt fred med det skete.
* Hvordan “læse” klientens kropssprog og spændingsmønstre i kroppen? Evt. læse en BodyMap og anvende informationerne i terapien.
* Hvordan forstå klientens problemer ud fra livshistorien.
* Hvordan finde en optimal rute i processen.
* Hvordan hjælpe klienten til selvhjælp og selvansvar.

Og:

* Hvad bliver aktiveret i supervisanden ift. klienten eller dennes
problem?
* Hvordan passe på sig selv som behandler.
* Hvordan være hjemme i sig selv og undgå frelserrollen.
* At læne sig lidt tilbage og åbne sit hjerte.
* At finde sin åbenhed og udforskende interesse.
* At forstå sin egen krops signaler i arbejdet.
* At bevare sine grænser.
* At finde sit specifikke værd som terapeut.
* At finde omsorg for sig selv, der hvor det er svært.
* At slippe klienten og dennes problematik efter terapien.

Følgende krops-psykoterapeuter modtager henvisning fra Bodynamic International ApS.
Alle er uddannet fra – og alle anbefales af Bodynamic International ApS.

Siden er stadig under udvikling, og vi har flere terapeuter end de på listen – bl.a. i Norge og Jylland. Skriv og spørg indtil videre.

Founder/ co-founder er dem der har været med til at udvikle systemet.
Certificeret Bodynamic Analytiker har viden og træning i, at arbejde med dybe regressive problematikker
Certificeret Bodynamic Terapeut har viden og træning i at arbejde med dagligdags problematikker og processer
Bodynamic Practitioner er dem, der har taget uddannelsen og som er i proces med, at blive certificeret og har viden og træning i at arbejde med ovenstående.
Uddannelses terapeut/ supervisor: certificerede Bodynamic Terapeuter kan være uddannelsesterapeuter og uddannelses supervisorer kun dem der har Bodynamic’s supervisions uddannelse. Samtidig kræves forbindelse med systemet for opdatering.

* – markering betyder certificeret, dvs. at nogle bestemte faglige krav, efter endt uddannelse, er opfyldt og kan have uddannelseselever i terapi.

(MPF) – medlem af Dansk Psykoterapeutforening
(EABP) – medlem af European Association of Bodypsychoteraphy

Terapi hos uddannelses elev – Alle de nedenstående er færdige med selve uddannelsesforløbet, men mangler at skrive afsluttende opgave.

Som led i uddannelsen til kropspsykoterapeut skal vores studerende træne deres læring i psykoterapi med bl.a fokus på kroppen.  Der stilles krav om, at de studerende går i supervision og er elevmedlemmer af enten Dansk Psykoterapeutforening (MPF) eller EABP.

Andreas Petri, Charlottenlund, mobil: 26 42 75 30, Email: draas76@godmail.dk

Birgitte Næsselund Nielsen, Fredericia, mobil: 21767274, studiemedlem MPF, del af veteranprojekt VAKA, bachnaesselund@gmail.com

Charlotte Lindquist, Amager, 29442988, email: fjalar09@gmail.com, www.charlottelindquist.dk, studiemedlem MPF

Helle Olander Hansen, København V, mobil: 28 18 48 80, alexseb3@hotmail.com

Hilde Isachsen, Lillian Byes veg 101, Trondheim, Norway
Phone: +47 91804318, hilde.isachsen@trms.no Web: trms.no

Jann Henrik Schnack, Hundested & København, mobil: 51744249, jhsnak@gmail.com, www.rambowterapi.dk , studiemedlem MPF

Jeanne Gad, Birkerød, mobil: 27 12 47 42, email: villa.gad@gmail.com

Rikke Vibæk Fynbo, Terndrup, mobil: ‭‭+45 25 59 57 76‬‬, Mail rikkefynbo@yahoo.dk

Steen Bach Andersen, Fredericia, mobil: 21174749, studiemedlem MPF, del af veteranprojekt VAKA, bachnaesselund@gmail.com

Troels Elowsson, Brønshøj fysioterapi tlf: 28432269, http://bronshojfys.dk/behandling/coaching.php

 


Anders Lund Pedersen*(MPF)

Certificeret Bodynamic Terapeut

Individuel, parterapi og terapeut.

Praksis i København og Taastrup

Tlf. 29842268

Email: anders@bodynamic.dk


Anne Dreyer, Amager,

Bodynamic Practitioner, kan lave Full Bodymap,

tlf.nr.: 32 59 46 25, email: ad@annedreyer.dk

 


Anette Steno Rambow Schnack* (EABP)

Certificeret Bodynamic Terapeut

Terapi – Coaching, uddannelsesterapeut

Individuelt, par, familier og grupper

Mobil +45 51 96 73 63

Mail: anetterambow@gmail.com

Frederiksberg og Hundested


Bent Warming*

Certificeret Bodynamic Terapeut, gæstelærer internationalt

Uddannelsesterapeut, coach og parterapeut

Tlf: 28 79 12 29, www.kolding-psykoterapi.dk, 

bwr@massageterapien.dk


Bodil Boss Nielsen* (mpf)

Certificeret Bodynamic Analytiker

Supervisor og uddannelses terapeut.

Time Art Studio

Huset
Vesterbrotorv 1-3, 1 sal, lokale 111
8000 Århus C
Tlf.: 21 92 89 19


Ditte Marcher* (EABP)

CEO Bodynamic International.
Certificeret Bodynamic Analytiker

Specialist i chok og traume og co founder af chok uddannelsen.

Lærer i Bodynamic International i Foundation, Practitioner, Chok Traume og Masterclasses

Supervisor og uddannelses terapeut.
Har lukket for tilgang af klienter til fortløbende terapi.

Tlf. 2041 0123


Elin Friis* (MPF)

Certificeret Bodynamic Analytiker

Også par, børn/unge samt supervision

Kroghsgade 1, 1. sal tv, 2100 København Ø – tlf. 6081 0136 samt

Løjeltevej 12, 2970 Hørsholm – tlf. 4828 0136

www.bodynamic.net


Ellen Ollars*

Co-founder af Bodynamic International

Også tester af Bodymap samt uddannelsesterapeut og -supervisor

Nørremøllevej 25A, 8800 Viborg tlf. 8661 5260


Espen Andli* (MPF)

Certificeret Bodynamic Psykoterapeut, Fysioterapeut

Individuel terapi, par, familier, unge og børn

Klinik på Frederiksberg – www.espenandli.com – mobil: 60836228


Eva Schaumburg-Müller, (studiemedlem MPF)

København C,

Bodynamic Practitioner – kan lave Full Bodymap,

50737687, email: eva.s.muller@gmail.com,

www.terapiellermassage.dk


Gro Nordland*, (MPF).

Certificeret Bodynamic Analytiker, uddannelsesterapeut, supervisor.

Klinikadresse: Skolebakken 7 1. sal tv., 8000 Aarhus C

Tlf.: 20 13 10 04

Mail info@gro-psykoterapi-aarhus.dk

www.gro-psykoterapi-aarhus.dk


Hadi Bahlawan Marcher (stud EABP)

Bodynamic Practitioner, Full Bodymap
medkoordinator i Rotterdam, Holland, samt Foundation lærer internationalt


Henrik Heilman*

Certificeret Bodynamic Terapeut – tager ikke klienter for tiden

Er chokterapeut og uddannelsesterapeut.

Arbejder med erhvervslivet og ledertræning.

www.Henrikheilmann.dk

Tlf. 2178 7576, Svendborg


Ibtisam Abbasi* (MPF)
Certificeret Bodynamic Terapeut og Chok Traume Terapeut, Familie Terapeut
fokus på flygtninge og deres børn
Uddannelses terapeut og supervisor
Kastrup

Janne Hovgaard Rasmussen* (MPF)

Certificeret Bodynamic Terapeut og Chok Traume uddannet, folkeskolelærer og zoneterapeut.

Individuel og uddannelses terapi, terapi og coaching af unge, workshops.
Præstø
Tlf.: 28 40 01 90
Web: livzonen.dk
email: info@livzonen.dk


Jessie Brandt* (mpf/eabp)

Certificeret Bodynamic Analytiker, uddannelses terapeut
Adresse: Dr. Tværgade 33, 1302 Kbh. K

Tlf.: + 45  26113572
unge, supervision, 
 også traume og meditations uddannet 

www.bodynamicanalyse.dk


Kylle Bjerre* (MPF)

Certificeret Bodynamic Terapeut og Chok Traume uddannet
Individuel terapi, Uddannelsesterapeut, Coaching, Nadabehandling
Haderslev. Tlf. 2252 7236. Mail: kylle@kernecoaching.dk

Laila Hørby* (MPF og EABP)

Certificeret Bodynamic Terapeut

uddannelsesterapeut og traume uddannet

Rugtvedvej 2, 9900 Frederikshavn.

www.psykoterapeutlailahørby.dk

psykoterapeut.laila.horby@gmail.com 
tlf.: 22624959.


Lene Wisbom* (MPF + EABP)

Certificeret Bodynamic Analytiker

Koordinator for Bodynamic Danmark – skriv til lene@bodynamic.dk.

Seniorlærer for Bodynamic International, specialist i Bodymapping og anatomi undervisning, samt Master Classes.

Terapeut, tester Bodymap, er uddannelsesterapeut og -supervisor.

Traumespecialist, arbejder med børn og unge

Tlf. 2874 8650 Email: lene@bodynamic.dk , www.wisbom.dk


Lisbeth Marcher* (EABP)

Founder af Bodynamic International
Faglig leder af Bodynamic Internationals uddannelser

Seniorlærer i Bodynamic International i Foundation, Practitioner, Chok Traume og Masterclasses

Tester af Bodymap, special terapeut og -supervisor

3131 4535 (send sms), en gang imellem København


 Lotte Sparlund* (MPF + EABP)

Terapi – Coaching – Rideterapi – Supervision

Tlf.: 50 72 72 08
Klinikadresse:Pinholtvej 67620 Lemvig
www.lottesparlund.dk
mail@lottesparlund.dk


Margit Hansen* (MPF + EABP)

Certificeret Bodynamic Terapeut, uddannelses terapeut og supervisor, samt Chok Traume terapeut
Individuel terapi, work shops og underviser
Laver Full Bodymaps

Egeklinikken
Keldsøvej 24
DK – 2100 København Ø

+45 26 25 23 75post@egeklinikken.dk

www.egeklinikken.dk


Michael Gad* (MPF)

Certificeret Bodynamic Analytiker

Individuel, parterapi, uddannelsesterapeut og supervisor.

Tlf. 2094 4793, Birkerød


Michael Oreby Nielsen* (MPF + EABP)

Bodynamic Terapeut
Bernhard Bangs Allé 25, 2.sal.2000 Frederiksberg
+45 4057 1829 eller mail; mo@mail.tele.dk

www.michaeloreby.com

København


Mogens Rasmussen*

Certificeret Bodynamic Analytiker

Tlf. 7577 0191, Nørre Snede


Otto Krag* (mpf/eabp)

Certificeret Bodynamic Analytiker

Også par, unge samt supervision

Struenseegade 13A, 2200 København N tlf. 50 100 750 – www.bodynamicanalyse.dk


Pernille Mazanti*

Certificeret Bodynamic Terapeut
Laver Full Bodymaps
Arbejder i København

tlf.nr.: 52 77 44 02

________________________________________________________________________

Pia Rubærno Fjelksted* (MPF + SE)

Certificeret Bodynamic Analytiker og supervisor – uddannelses terapeut og supervisor.
Specialer: chok traume, flygtninge og asylansøgere, seksuelle overgreb og tidlige skader

København og Fårevejle
Tlf: 26 17 51 70
email: pia-sinai@vestnet.dk

________________________________________________________________________

Paul-Erik Schmidt* (studiemedlem PF)

Certificeret Bodynamic Terapeut, uddannelses terapeut og specialist i traume arbejde og del af veteranprojekt.

Fredericia, mobil: 20 91 66 66, peews@hotmail.com,

________________________________________________________________________

Thomas Kjul Arnfred (MPF + EABP)

Bodynamic Practitioner, Individuel terapi og parterapi

Tester Bodymaps!

Huset for Velvære og Livskvalitet, Svalegabet 12, Søllerød, 2850 Nærum

Tlf. 3022 6644

E-mail: thomas@bodynamic.name

Hjemmeside: www.bodynamic.name


Tina Janken Tage, (Studiemedlem MPF)*

Svendborg, Bodynamic Terapeut, Chok Traume uddannet, NADA behandler
Uddannelsesterapeut.

mobil 27705273, email: tina.tage@mac.com,

www.tinatage.dk,


Unna Toft Nielsen* (MPF + EABP)

Certificeret Bodynamic Terapeut og Chok Traume uddannet

Individuel terapi, parterapi, traume terapi og tester af Bodymap.
Uddannelsesterapeut.

Pilevænget 26, 4930 Maribo

Tlf. 20446294

Email: unna1tn@gmail.com


 SVERIGE:

Susanne Laberg*

Certificeret Bodynamic Terapeut

Arbeter inom psykiatrin och har privat verksamhet med individuella behandlinger af trauma, grupper i stresshandtering, personligutveckling och existesiella frågor.


 NORGE:

Jeanette Lysell* (EABP)

Bilitt Gård, Elvestadveien 731, 1827 Hobøl. Norge

Hjemmeside: www.bilittgard.no

Mail: post@bilittgard.no

tel: 0047-92095252

Tilbyr: Bodynamicterapi, hestefacilitert terapi forankret i Bodynamic og Equine facilitated psychotherapy and learning-EFPL.

* – markering betyder certificeret, dvs. at nogle bestemte faglige krav, efter endt uddannelse, er opfyldt.