Body Encyklopædi 1 + 2

Ny udgave, 1 oplag
Bestilling: info@bodynamic.dk

Body Encyklopædi 1 er på 234 sider og Body Encyklopædi 2 er på 360 sider og begge med spiralryg.

Pris: 300 kr. pr. stk. + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles via: info@bodynamic.dk

Body Encyklopædi

Hvordan den psykologiske udvikling rodfæster sig i kroppen

Det drejer sig om Bodynamic Systemets basismateriale, 125 musklers anatomiske placering og psykologiske tilknytning, opgjort både i Karakterstrukturer og Jeg Funktioner. Hver muskel har alle de oplysninger du kan ønske dig.

Begge bøger indledes med grundlæggende definitioner af de vigtigste begreber, Samhørighed, Værdighed, Jeg’et, Mig’et, Kodningssystemet, hypo- og hyper-response for at nævne nogle af dem.

Body Encyklopædi 1 indeholder en beskrivelse af en af de nyeste ting i Bodynamic Systemet, nemlig “Kodningssystemet”, at alle vore oplevelser er indkodet/ rodfæstet i vore muskler, samt at koderne kan være Åbne (velfungerende) eller Lukkede (ikke fungerende).

Der er også cases med eksempler på, hvordan oplevelser bliver til Åbne eller Lukkede Koder, og hvordan små ændringer i kontaktmønsteret kan forhindre at der dannes Lukkede Koder.
Elementerne i Kodningssystemet svarer til Bodyknotten, der er vores kommunikations-, perceptions- og konfliktløsnings-model.
Endvidere bliver Karakterstrukturerne gennemgået i en stram form, der både indeholder tekst og figurer med en oversigt over hvilke muskler, der tilhører hvert enkelt alderstrin, sammen med en funktionel beskrivelse for den enkelte muskel.

Til sidst er der en gennemgang af de Jeg Funktioner Bodynamic Systemet er opdelt i og igen er det i en stram form med lidt tekst og figurer samt en oversigt over de tilhørende muskler.

Body Encyklopædi 2 indeholder udover grundlæggende definitioner en gennemgang af de 125 muskler (og enkelte bindevævsstrukturer) vi har brugt i systemet siden 1970erne. Hver muskel har en side med figurer og tegninger af musklen, samt en side med informationer. Der er de anatomiske facts; navn, udspring, tilhæftning og hvordan musklen aktiveres. Der er muskeltest oplysninger; klient position, hvordan musklen aktiveres i denne position, hvor på musklen den testes og endelig alle oplysninger om musklens Karakterstruktur, Jeg Funktion(er) og hvad musklen gør i barnets udviklingsalder.

Hvem kan have udbytte af denne bog? Alle krops psykoterapeuter, alle psykoterapeuter der vil inddrage kroppen i arbejdet, alle psyko-motorikere (tidligere afspændingspædagoger), og alle der har en interesse i sammenhænge mellem krop og psyke.