Kontakt og Grænser m. Tuk og Luan

Kontakt og grænser – en aften med Tuk og Luan
I ethvert møde imellem mennesker ligger der en grundlæggende lyst og behov for at blive set hørt og forstået i samhørighed samtidig med ens egen værdighed bliver bevaret.
Engang imellem i vores kontakt opstår der uenighed, hvor vi kan have følelsen af, at ikke blive set, hørt og anerkendt. Dette kan medføre at vi enten, delvist eller helt, trækker os fra kontakten eller bliver rigide.
Vi vil derfor give et bud på hvad der er på spil når kontakten går i stykker, men også hvordan vi kan reetablere kontakten igen ud fra Bodynamics system forståelse.
Du vil få indblik i udvalgte områder fra Bodynamic såsom grænser, energi mestring, kropsoplevelse & kropssansning og kort om forsvars mønstre. Der vil blive præsenteret konkrete eksempler på hvordan teorien former sig og kan anvendes i arbejdssammenhæng. Du vil også gennem deltagelse få en personlig oplevelse af teorien.
Dato: 21. marts 2019 Tid: 19.00 – 21.30
Sted: Ådalsparkvej 63, 2970 Hørsholm; Festlokale 1 (5 min fra Kokkedal Station
Pris: 50 Kr. Tilmelding: lene@bodynamic.dk