Intro til Chok Traume m. Ditte Marcher

27. august 2018 på Gråbrødre Torv 14B

Intro til Chok Traume uddannelsen

Tid: 18:30 – 21:00

En aften om Chok Traume uddannelsen med fokus på hvordan Bodynamic arbejder og bl.a. står for veteran projekter rundt i verden.

Tilmelding nødvendig: lene@bodynamic.dk