1. Årig pædagogisk/ terapeutisk grunduddannelse

Når kroppen taler med!

1 årig uddannelse samarbejds- og kommunikationsstrategier med forståelse ind i udviklingspsykologien.

Bodynamic Foundation:  hold start i september 2020

4 x 5 dage i Hørsholm, – billig overnatning på stedet
Pris:
20.000 Kr. uden kost eller logi
Lærere: Ditte Marcher og andre

Du vil med et kropspsykologisk udgangspunkt lære at opbygge ressourcer til samspillet med kollegaer, klienter/ borgere, familie og venner.
Du lærer at se og høre de forsvar hos den anden og dig selv, de låste mønstre. Og lære at møde dem med et åbent sind, så ny læring og udvikling kan finde sted.

Bodynamic’s speciale er forståelsen af sammenhængen mellem den psykologiske, motoriske og neurologiske udvikling hos barnet og den voksne, omsætte dette, og møde den anden fra et mere autentisk sted..

Kurset:
Uddannelsens fokus er de forskellige udviklingsstadier, vi går igennem i vores barndom, både på det motoriske, det neurologiske og det psykologiske plan.

Når vi er voksne, er en stor del af vores adfærd og vores måder at interagere på præget af de mønstre og strukturer, som blev skabt i løbet af vores barndom / teen-age år, i samspillet med vores forældre, vores familie og vores venner. De har ikke kun manifesteret sig i den måde vi kommunikerer på, det talte ord, den måde vi agerer på og sat sit præg i vores krop og kropsholdning.

Dette har, og får en betydning i arbejdslivet, parforholdet, familien og netværk i øvrigt.

    Ansøgningsskema  Link til Studieordning

Ved at tage Bodynamic 1-årige grunduddannelse:
* Vil du være i stand til at se og sanse mere klart, at hvem du er, og hvad du
gør er to forskellige ting.
* Du vil styrke din evne til at møde andre fra et mere balanceret sted i dig og være i stand til at forstå den anden og fornemme, hvad der ligger bag folks reaktioner, uden selv at blive ramt og gå i forsvar.
* Du vil få en viden om, hvordan social adfærd, kropsbevægelse og
kropspositionering er vævet sammen og hvilken betydning det har for et samarbejde, gruppedynamik, familiedynamik og andre relationer
* Du vil blive undervist i og få mulighed for at lære en måde at kommunikere uden fordømmelse.
* Du vil få mulighed for at arbejde med din rolle i gruppe sammenhæng og hvor/hvordan den kan blive balanceret så du kan stå frem med en endnu mere autentisk udgave af dig selv.
* Du vil få redskaber til at kunne afklare de forskellige dynamikker i en konflikt. Dynamikker der
opstår f. eks. på din arbejdsplads, parhold og vennerelationer og hvilken rolle du påtager i det.
* Du vil få mulighed for at møde dit indre barn på en mere afbalanceret og sammenhængende måde, og støtte det og dig  i at udvikle din værdighed.
* Du vil få indsigt i, hvordan du kan se, forstå og møde din partner bedre
* Du vil bedre forstå de forskellige dynamikker i en konflikt, der
opstår f. eks. på din arbejdsplads, og hvilken rolle du spiller i det.

Foundation træningen er for alle og bruges i alle aspekter i dit liv:
* at blive en bedre forælder,
* at få et mere tilfredsstillende parforhold, ægteskab eller venneforhold,
* at være en mere effektiv leder, der kan tage lederskab indefra
* at opleve sig mere sikker i sin rolle som f. eks. lærer eller terapeut

Foundation træningen er for alle og bruges i alle aspekter i dit liv:
* at blive en bedre og tage lederskab indefra dig.
* at blive en bedre kollega uden at gå i forsvar
* at opleve sig mere hjemme i sin rolle som fagperson
* at få et mere tilfredsstillende parforhold, ægteskab eller venneforhold,

Denne 1 årige uddannelse øger dine kompetencer i at være dig i dine forskellige roller,  med værdighed, samhørighed, øget tilknytningsevne og større empati for dig selv og andre.

Pris : 20.000 – læs om Bruttolønsordning

Tilmelding og yderligere oplysninger: info@bodynamic.dk

Træningen er en forudsætning for fortsættelse til den 3-årige Psykoterapeutuddannelse.