Full Bodymap uddannelse i DK

Fra Basis til Full BODY map
Bodynamic Analytiker Lene Wisbom

Tilbud om specialuddannelse i Full Bodymap i Bodynamic International regi. se PDF

Et led i at blive Bodynamic Analytiker og mulighed for at arbejde regressivt og ind i tidlige problematikker med dine klienter.

Du vil lære at kunne forstå helt indefra den unikke evidens baserede viden om hver muskel, muskelgruppers sammenhæng og funktion, samt hvordan du kan bruge Bodymap i dit arbejde.

Det vil blive muligt for dig at kunne arbejde mere struktureret og langsigtet med klienten og rejse gennem døre i det indre rum der ligger før bevidstheden, give klienten større forståelse for glemte potentialer, mønstre og reaktioner og se, hvordan det ændre sig med tiden.

·         Sidder du med en klient, hvor du skal have en speciel opmærksomhed på PTSD

·         Sidder du med en umiddelbart velfungerende klient, der har kaos nedenunder

·         Sidder du med en, der har diffus stress

·         Har du en klient med varige fysiske skader/ mén og har brug for at styrke ligeværdige alternative færdigheder

Store Bodymap vil give muligheden for at finde de glemte ressourcer, vejen i kaos og traumebearbejdet.

I weekenderne præsenteres og trænes den enkelte muskels anatomiske placering, bevægelse, funktion og test måden, samt den enkelte deltagers evne til at sanse, vurdere og beslutte testsvaret.

Der vil også være tid til uddybning af testlæsning, læring i præsentation af test for en klient, hvordan bruge den og introduktion i hands on for terapeuter.

Optagelseskrav: Bestået anatomi og Basis Body Map eksamen i Bodynamic International regi.

Uddannelsen: 3 moduler i løbet af 6 måneder og med eksamen i den 6 måned.

Datoer hold 6: 14-17 november 2019, 9-12 januar 2020, 23-26 april 2020 (eksamen).

Hvert modul: torsdag 10 – 18 og søndag fra 10 til 17.                             Forplejning: Spisekøkken på stedet

Deltagerantal mellem 6 – 12                 Sted: Hørsholm

Forberedelse til hver weekend, samt træning i gruppen mellem weekender nødvendig

Tilmelding: Er bindende til hele forløbet og sker direkte til Lene Wisbom på 28 74 86 50 eller lene@bodynamic.dk

Pris: 4.800 kr. pr. modul, samlet pris 14.400, – kr.

Betaling: Hvis ele beløbet inden 1/5-2019 – 12.400, – Kr. eller i rater vi aftaler.

Indbetal på: reg.nr.: 2274 kontonr.: 8473 664 918 – kvittering fremsendes pr. mail