Intro aften til Bodynamic’s uddannelser . m Ditte Marcher

D. 12. maj 2020 i København

Tilmelding: info@bodynamic.dk                         Se mere på www.bodynamic.dk

Uddannelsens fokus er på forskellige udviklingsstadier, hvordan bruge kroppen i psykoterapeutisk arbejde og stress/ PTSD

Når vi er voksne, er en stor del af vores adfærd og vores måder at interagere på præget af de mønstre og strukturer, som blev skabt i løbet af vores barndom / teen-age år, i samspillet med vores forældre, vores familie og vores venner. De har ikke kun manifesteret sig i den måde vi kommunikerer på, den måde vi er på, men også en i vores krop og kropsholdning.

Ved at tage Bodynamic uddannelsen:
* Vil du være i stand til at se og sanse mere klart, at hvem du er, og hvad du
gør er to forskellige ting.
* Du vil styrke din evne til at møde andre fra et mere åbent sted i dig og være
i stand til at forstå og fornemme, hvad der ligger bag folks reaktioner.
* Du vil få en viden om, hvordan social adfærd, kropsbevægelse og
kropspositionering er vævet sammen
* Du vil blive undervist i og få mulighed for at lære en måde at kommunikere
uden fordømmelse.
* Du vil få mulighed for at helbrede nogle af gruppetraumerne du måske
har med dig fra skole tiden og teen-age årene.

Tilmelding og yderligere oplysninger: info@bodynamic.dk