Om PTSD

CHOKTRAUME & POST-TRAUMATISK STRESS SYNDROM (PTSD)

Bodynamics model for arbejdet med choktraume og PTSD engagerer kroppen i en direkte og fysisk måde. Målet med terapien er ikke blot at arbejde med traumets oprindelse og virkninger, men også at hjælpe klienten med udviklingen af nye kognitive, psykosociale og fysiske ressourcer der tillader bedre mulighed for fremtidig færden. Klienten vil være i stand til at fastholde fokus og kontakt til andre, samtidigt med at kunne rumme traumet og dets høje energiniveau.

De centrale Bodynamic begreber: Samhørighed og Værdighed er også helt grundlæggende i arbejdet med choktraumer. Vores perspektiv ligger i mellem forbindelse, traume og udviklingsarbejde.

Mange års erfaring fra arbejde med individuelle traumer, samt traumer fra større krisesituationer (inklusive adskillige krigzoner), faglig sparring og kontinuerlig opgradering og forbedring af metodologien internt i Bodynamics team, har hjulpet os med at danne en multi-facceteret indgang til behandling af Choktraumer og PTSD, hvilket inkluderer adskillige terapeutiske aspekter og målsætninger:

  • Reducering og fjernelse af  PTSD-symptomer (hyper-vigilance, flashbacks, insomnia or obsessive thinking related to traumatic events)
  • Opdage, forstå og gøre op med dissociation
  • Lukke op for “frosne” impulser i kroppen
  • Finde livs-ændrende valg forbundet med trauma – og ombestemme disse
  • Engagere kroppen i en direkte og fysisk måde, i arbejdet med PTSD, med brug af metoder såsom, kropssansning, forståelse af refleks- bevægelsesmønstre, og assister klienten i at anerkende og slippe kropslige spændingsmønstre ved brug af modstand i med- og modbevægelser
  • Hjælpe klienten med at forstå peakoplevelsen indlejret i det pågældende chok, og kraften vedkommende brugte til overlevelse af den originale chokoplevelse, uanset om get resulterede i kamp, flugt eller at “spille død”
  • Hjælpe klienten med at forstå, sanse og integrere MIG’et – den instinktive, automatiske, intuitive og kollektive del af sindet, i højenergi-situationer såsom chok og peak oplevelser

Peak oplevelser og transpersonlig virkelighed

Bodynamic undersøger peak oplevelser som en indføring ind i en viden omkring transpersonlig virkelighed og en oplevelse af at have kontakt på den anden side af selvet. Peak oplevelser kan i sig selv behandles som noget positivt og kraftfuldt, eller som en del af Chok Traume terapien.

At arbejde med chok som en peak oplevelse hjælper klienten til at finde de kvaliteter og ressourcer som sikrede overlevelse under selve chok situationen. I peak oplevelser findes der en tilstand af Bliss, en højere tilstand af glæde. Det kan synes som indre konflikt at tænke sig at intens angst og horror kan være tilstede på samme tid som denne tilstand af Bliss, men det er sandt; at arbejde med dette gør det muligt for os at tage vores værdighed og styrke tilbage fra oplevelsen.

Bodynamic analysen hjælper folk til at finde håbet igen, og hjælper dem til at se på den ubevidste beslutning de tog under chok oplevelsen med det formål at genoverveje beslutningen og lave en bevidst beslutning som giver håbet tilbage. Dette er meget vigtigt hvis man vil forløse et bestemt chok.

I arbejdet med Peak oplevelser, går vi ind i den unikke, positive høj – energetiske oplevelse som meget ofte er meget overraskende for folk. Det er meget givende og gavnligt at gå ind i og undersøge disse oplevelser fordi de er fulde af høj intensitet og glædesfulde vigtige øjeblikke. Ved at hjælpe en klient til at forstå de faktorer der bidrog til Peak oplevelsen, man vi skabe nye muligheder hen imod en forhøjet livskvalitet.

Instinkter, Emotioner, og følelser

Bodynamic udforsker Peakoplevelser som en indgangsvinkel til viden om transpersonlig virkelighed og fornemmelsen af forbindelse udover en selv. Peakoplevelser kan blive behandlet som noget personligt og kraftfuldt på egen hånd, eller som del af Choktraumeterapi. “Arbejdet med chok som en peakoplevelse hjælper klienten med at finde de kvaliteter og ressourcer der gjorde overlevelse muligt under den pågældende choksituation. I peakoplevelser er der et stadie af lyksalighed, et højere stadie af glæde. Det kan virke paradoksalt at forestille sig at intens frygt kan være muligt samtidigt, men det er ikke desto mindre tilfældet, og arbejdet med dette hjælper os med at finde værdighed og styrke i oplevelsen”

Bodynamic analyse hjælper folk med at finde håb igen, og hjælper dem med at se på den underbevidste beslutning de foretog i choksituationen, for at muliggøre en ombestemmelse i en bevidst tilstand. Dette er vigtigt for at håndtere et givent chok. I arbejdet med Peakoplevelser, gennemgår man en unik positiv høj-energi oplevelse der oftest overrasker mennesker. Det er værd at udforske disse oplevelser af denne årsag. Ved at hjælpe klienten til at forstå de faktorer der bidrog til peakoplevelsen, skabes der nye muligheder i mod højere livskvalitet.