Litteratur

Vi har på følgende liste samlet de artikler og bøger, som kan købes eller bestilles hos os.

Vignet bøger5

Body Encyklopædi 1 og 2

Hvordan den psykologiske udvikling rodfæster sig i kroppen

Hvem kan have udbytte af denne bog?
Alle krops psykoterapeuter, alle psykoterapeuter der vil inddrage kroppen i arbejdet, alle psyko-motorikere (tidligere afspændingspædagoger), og alle der har en interesse i sammenhænge mellem krop og psyke.
Bestilling: sonjafich@yahoo.dk

Body Encyklopædi 1 er på 234 sider og Body Encyklopædi 2 er på 360 sider og begge med spiralryg.
Pris: 300 kr. pr. stk. + forsendelsesomkostninger.

Det drejer sig om Bodynamic Systemets basismateriale, 125 musklers anatomiske placering og psykologiske tilknytning, opgjort både i Karakterstrukturer og Jeg Funktioner. Hver muskel har alle de oplysninger du kan ønske dig.

Begge bøger indledes med grundlæggende definitioner af de vigtigste begreber, Samhørighed, Værdighed, Jeg’et, Mig’et, Kodningssystemet, hypo- og hyper-response for at nævne nogle af dem.

Body Encyklopædi 1 indeholder en beskrivelse af en af de nyeste ting i Bodynamic Systemet, nemlig “Kodningssystemet”, at alle vore oplevelser er indkodet/ rodfæstet i vore muskler, samt at koderne kan være Åbne (velfungerende) eller Lukkede (ikke fungerende).

Der er også cases med eksempler på, hvordan oplevelser bliver til Åbne eller Lukkede Koder, og hvordan små ændringer i kontaktmønsteret kan forhindre at der dannes Lukkede Koder.
Elementerne i Kodningssystemet svarer til Bodyknotten, der er vores kommunikations-, perceptions- og konfliktløsnings-model.
Endvidere bliver Karakterstrukturerne gennemgået i en stram form, der både indeholder tekst og figurer med en oversigt over hvilke muskler, der tilhører hvert enkelt alderstrin, sammen med en funktionel beskrivelse for den enkelte muskel.

Til sidst er der en gennemgang af de Jeg Funktioner Bodynamic Systemet er opdelt i og igen er det i en stram form med lidt tekst og figurer samt en oversigt over de tilhørende muskler.

Body Encyklopædi 2 indeholder udover grundlæggende definitioner en gennemgang af de 125 muskler (og enkelte bindevævsstrukturer) vi har brugt i systemet siden 1970erne. Hver muskel har en side med figurer og tegninger af musklen, samt en side med informationer. Der er de anatomiske facts; navn, udspring, tilhæftning og hvordan musklen aktiveres. Der er muskeltest oplysninger; klient position, hvordan musklen aktiveres i denne position, hvor på musklen den testes og endelig alle oplysninger om musklens Karakterstruktur, Jeg Funktion(er) og hvad musklen gør i barnets udviklingsalder.[/toggle]

Body Encyclopedia: A Guide to the Psychological Functions the Muscular System
Based on Bodynamic Analysis, a body-oriented psychology developed in Denmark by the authors and their colleagues, Body Encyclopedia describes the developmental sequence in which psychological and emotional elements are linked to specific muscles. The book shows how certain responses to events in our lives end up bound and connected with our movement patterns. Through extensive research, Marcher, Fich, and several others have mapped out the psychological functions of 154 muscles and related tissues.

Body, Breath, and Consciousness: A Somatics Anthology
The forces that develop the self—somatic, emotional, mental, interpersonal, social, and spiritual—must all be considered by therapists in treating any patient. Each article in this important anthology deals in some way with these various elements. The writing is focused on the body-mind connection, exploring the practices and theories of this popular branch of psychology. Topics include the significance of family systems; dealing with trauma and shock in therapy; and the importance of breathing, offering valuable insights for the student and practitioner alike. Contributors include Marianne Bentzen, a trainer in Somatic Developmental Psychology; Peter Bernhardt, a professor of psychology; and Peter A. Levine, author of Waking the Tiger.

 Ian Macnaughton: Embodying the Mind & Minding the Body. Kreatic Press, Albany U.S.A., 1997 (udsolgt)
Denne bog er en engelsk-sproget samling af artikler om familiesystemer, Bodynamic Analyse, choktraumer og spiritualitet.
Den omfatter følgende artikler, hvoraf de med # også findes på dansk, og de med * kun findes i den engelske version.
En del af artiklerne kan også bestilles separat, – se senere for dette.
* David Freeman: Multigenerational Family Therapy.
* Ian Macnaughton: Expanding the Field of Family Therapy.
* Ian Macnaughton: The Narrative of the Body-Mind – Minding the Body.
* Marianne Bentzen, Eric Jarlnaes, Peter Levine: The Body Self in Psychotherapy.
* Erving Polster: Sensory Functioning in Psychotherapy.
* Les Kertay & Susan L. Reviere: The Use of Touch in Psychotherapy: Theoretical and Ethical Considerations.
* Ian Macnaughton, Marianne Bentzen and Eric Jarlnaes: Ethical Consideration in Somatic Therapies.
* Peter Bernhardt: Individuation, Mutual Connection and the Body’s Resources. An Interview with Lisbeth Marcher.
# Peter Bernhardt: The Art of Following Structure. An Interview with Lisbeth Marcher Exploring the Roots of the Bodynamic System.
# Marianne Bentzen, Peter Bernhardt and Joel Isaacs: Waking the Body Ego, Part I: Core Concepts and Principles.
* Marianne Bentzen, Peter Bernhardt and Joel Isaacs: Waking the Body Ego, Part II: Psychomotor Development and Character Structure.
* Merete Holm Brantbjerg: Caring for yourself while caring for others.
# Peter Bernhardt: Somatic Approaches to Traumatic Shock (or Post Traumatic Stress).
# Steen Jørgensen: Character Structure and Shock.
# Peter Levine: Understanding Childhood Trauma.
* Ian Macnaughton: The Bioenergy System.
* Peter levine & Ian Macnaughton: Breath and Consciousness.Erik Jarlnæs: (Red.): Betydningen af at høre sammen. Kreatik/Bodynamic Insitute, København, 1995. (UDSOLGT).
Denne artikelsamling blev udgivet i anledning af Bodynamic Institutes 10-års jubilæum den 18.-19, maj 1995.
Den indeholdt 6 artikler, hvoraf de 3 kan hentes ned som PDF og dem skrevet nedenunder, kan købes:* Peter Bernhardt: Individuation, samhørighed og kroppens ressourcer. – Interview med Lisbeth Marcher.
* Peter Bernhardt: Kunsten at følge struktur. – Interview med Lisbeth Marcher.
* Merete Holm Brantbjerg: Tag vare på dig selv som behandler. Lennart Ollars: Fra amatør til mester.

Mange af de nedenstående artikler, har vi desværre ikke tilgængelige for tiden – skriv til lene@bodynamic.dk og forespørg.

Introduktioner til bodynamic analyse
Merete Holm Brantbjerg: “Tag vare på dig selv som behandler”. Bodynamic Institute 1998 Pris kr. 45,00
Merete Holm Brantbjerg: “Caring for yourself while caring for others”.Bodynamic Institute, 1996. Pris kr. 45,00
Lisbeth Marcher, Erik Jarlnæs og Lennart Ollars: Fra afspænding til Bodynamic Analyse”, Kreatik 1995 Pris kr. 40,00
Peter Bernhardt: “Individuation, samhørighed og kroppens ressourcer” Interview med Lisbeth Marcher, Kreatik 1995 Pris kr. 40,00
Peter Bernhardt: “Kunsten at følge struktur” Interview med Lisbeth Marcher, Kreatik 1995 Pris kr. 55,00
Erik Jarlnæs: “Grundtvig og Bodynamic”, Kreatik 1995 Pris kr. 40,00
Lennart Ollars: “Fra amatør til mester”, Kreatik 1995 Pris kr. 90,00
Peter Bernhardt: “The Art of Following Structure. An Interview with Lisbeth Marcher Exploring the Roots of the Bodynamic System”. Bodynamic Institute 1995. (Engelsk udgave af ovenstående artikel – indgår i Embodying the Mind & Minding the Body) Pris kr. 55,00
Peter Bernhardt: “Individuation, Mutual Connection and the Body’s Resources: An Interview with Lisbeth Marcher”. Pre- and Peri-Natal Psychology Journal, 6(4), 1992. (Engelsk udgave af ovenstående artikel – indgår i Embodying the Mind & Minding the Body) Pris kr. 40,00
Merete Holm Brantbjerg og Lennart Ollars: “Musklernes intelligens – Om 11 Bodynamic Jeg-funktioner”, Kreatik 2006. Pris kr. 325,00
Lennart Ollars: “Jeg’ets 11 funktioner – og deres kropslige forankring (artiklen er trykt i “Musklernes intelligens”) Pris kr. 60,00
Lene Wisbom: “Testmanual – Bodymap” 5 udgave. Bodynamic International 2016 Pris kr. 260,00
 Lene Wisbom: “Testudlægningsmanual”, 3 udgave, Bodynamic International 2016  Pris  kr.  240,00
Choktraumeterapi
Merete Holm Brantbjerg, Ditte Marcher og Marianne Kristiansen: “Ressourcer i chokmestring. Vejen til et ressourceorienteret perspektiv på chok”. Kreatik, 2004. Pris kr. 260,00
Merete Holm Brantbjerg, Ditte Marcher and Marianne Kristiansen: “Ressources in coping with shock. A pathway to a ressource oriented perspective on shock”. Kreatik, 2006. Pris kr. 260,00
Ian Macnaughton: “Body, Breath & Consciousnes. A somatics anthology”. North Atlantic Books, Berkeley, California, 2004 Pris kr. 250,00
Steen Jørgensen: “Bodynamic Analytic Work with Shock/Post-Traumatic Stress”. Bodynamic Institute 1991. Pris kr. 40,00
Lennart Ollars: “Bodynamic Analytic Work with Assault and Abuse”. Bodynamic Institute 1991. Pris kr. 40,00
Gruppesamspil
Lennart Ollars: Teamudvikling – hvordan gør man det. Konkrete handlingsanvisninger. 1999 Pris kr. 55,00
Lennart Ollars: “Mulige veje til integration og konfliktløsning”. Bodynamic Institute 1994. Pris kr. 40,00
Lennart Ollars: “Flying or Falling”. Bodynamic Institute 1994. (Engelsk udgave af “Mulige veje til integration og konfliktløsning”.) Pris kr. 40,00
Kommunikationsmodellen bodyknot
Susanne Lauridsen, Erik Jarlnæs og Lisbeth Marcher: “Den nære og svære samtale. En håndsrækning til hjælperen”. Kreatik, 2002. Pris kr. 100,00
Susanne Lauridsen, Erik Jarlnæs og Lisbeth Marcher: “BODYNAMIC’s GRUPPEMODEL “F8″. For et velfungerende team.” Kreatik, 2002. Pris kr. 125,00
Susanne Lauridsen, Erik Jarlnæs og Lisbeth Marcher: “At sætte i bevægelse. En håndsrækning til projektmagere med ildsjæl”. Kreatik, 2002. Sælges kun sammen med “Den nære og svære samtale” og “BODYNAMIC’s GRUPPEMODEL “F8” – eller til personer, der har dem – da den refererer til materiale beskrevet dér. Den er ikke forståelig/anvendelig uden dem) Pris kr. 175,00
Erik Jarlnæs: “Kunsten at løse knuder op”. Bodynamic Institute 1994. Pris kr. 40,00
Erik Jarlnæs: “The Art of Undoing Knots”. Bodynamic Institute 1994. (Engelsk udgave af “Kunsten at løse knuder op”.) Pris kr. 40,00
Kropslæsning
Lennart Ollars: “Hvad siger kroppen”. Bodynamic Institute 1998. Pris kr. 90,00
Supervision
Lennarts Ollars: “Supervision – med kroppen som anker”. Bodynamic International ApS. 2002. Pris kr. 90,00
Fødsel
David Chamberlain, Ph. D.: “Babyer husker fødslen”. Kreatik 1992. Pris kr. 50,00
Lennart Ollars og Lisbeth Marcher: “Kropsdynamisk analytisk arbejde med refødselsterapi”. Bodynamic Institute 1989. Pris kr. 55,00
Specielle emner
Lisbeth Marcher: “Energy concepts and body psychotherapy”. Bodynamic Institute 1997. Pris kr. 30,00
Ian Macnaughton, Marianne Bentzen and Erik Jarlnæs:´”Ethical Consideration in Somatic Psychotherapies”. 1997 Pris kr. 40,00
Peter Levine, Erik Jarlnæs og Marianne Bentzen: “The Body Self in Psychotherapy”. Bodynamic Institute 1991. Pris kr. 40,00
Generelt
Steen Jørgensen og Lennart Ollars: “Kropslig forankring i psykoterapeutisk arbejde. En kort præsentation af Bodynamic Analyse, en kropsrelateret psykoterapiform” S. 15 – 28 i Psykologisk Set, 18. årgang, nr. 42, september 2001. Pris kr. 40,00
Udover salgsprisen opkræves ekspeditionsgebyr på 25,00 kr. for én artikel og 35,00 kr. for to eller flere artikler – samt forsendelsesomkostninger (porto) – ved salg til udlandet er ekspeditionsgebyret 50,00 Dkr.Artikler og bøger kan bestilles hos: Bodynamic International ApS – email: lene@bodynamic.dk