Litteratur

Vi har på følgende liste samlet de artikler og bøger, som kan købes eller bestilles hos os.

Vignet bøger5

Body Encyklopædi 1 og 2

Hvordan den psykologiske udvikling rodfæster sig i kroppen

Hvem kan have udbytte af denne bog?
Alle krops psykoterapeuter, alle psykoterapeuter der vil inddrage kroppen i arbejdet, alle psyko-motorikere (tidligere afspændingspædagoger), og alle der har en interesse i sammenhænge mellem krop og psyke.
Bestilling: sonjafich@yahoo.dk

Body Encyklopædi 1 er på 234 sider og Body Encyklopædi 2 er på 360 sider og begge med spiralryg.
Pris: 300 kr. pr. stk. + forsendelsesomkostninger.

Det drejer sig om Bodynamic Systemets basismateriale, 125 musklers anatomiske placering og psykologiske tilknytning, opgjort både i Karakterstrukturer og Jeg Funktioner. Hver muskel har alle de oplysninger du kan ønske dig.

Begge bøger indledes med grundlæggende definitioner af de vigtigste begreber, Samhørighed, Værdighed, Jeg’et, Mig’et, Kodningssystemet, hypo- og hyper-response for at nævne nogle af dem.

Body Encyklopædi 1 indeholder en beskrivelse af en af de nyeste ting i Bodynamic Systemet, nemlig “Kodningssystemet”, at alle vore oplevelser er indkodet/ rodfæstet i vore muskler, samt at koderne kan være Åbne (velfungerende) eller Lukkede (ikke fungerende).

Der er også cases med eksempler på, hvordan oplevelser bliver til Åbne eller Lukkede Koder, og hvordan små ændringer i kontaktmønsteret kan forhindre at der dannes Lukkede Koder.
Elementerne i Kodningssystemet svarer til Bodyknotten, der er vores kommunikations-, perceptions- og konfliktløsnings-model.
Endvidere bliver Karakterstrukturerne gennemgået i en stram form, der både indeholder tekst og figurer med en oversigt over hvilke muskler, der tilhører hvert enkelt alderstrin, sammen med en funktionel beskrivelse for den enkelte muskel.

Til sidst er der en gennemgang af de Jeg Funktioner Bodynamic Systemet er opdelt i og igen er det i en stram form med lidt tekst og figurer samt en oversigt over de tilhørende muskler.

Body Encyklopædi 2 indeholder udover grundlæggende definitioner en gennemgang af de 125 muskler (og enkelte bindevævsstrukturer) vi har brugt i systemet siden 1970erne. Hver muskel har en side med figurer og tegninger af musklen, samt en side med informationer. Der er de anatomiske facts; navn, udspring, tilhæftning og hvordan musklen aktiveres. Der er muskeltest oplysninger; klient position, hvordan musklen aktiveres i denne position, hvor på musklen den testes og endelig alle oplysninger om musklens Karakterstruktur, Jeg Funktion(er) og hvad musklen gør i barnets udviklingsalder.[/toggle]

Body Encyclopedia: A Guide to the Psychological Functions the Muscular System
Based on Bodynamic Analysis, a body-oriented psychology developed in Denmark by the authors and their colleagues, Body Encyclopedia describes the developmental sequence in which psychological and emotional elements are linked to specific muscles. The book shows how certain responses to events in our lives end up bound and connected with our movement patterns. Through extensive research, Marcher, Fich, and several others have mapped out the psychological functions of 154 muscles and related tissues.

Body, Breath, and Consciousness: A Somatics Anthology
The forces that develop the self—somatic, emotional, mental, interpersonal, social, and spiritual—must all be considered by therapists in treating any patient. Each article in this important anthology deals in some way with these various elements. The writing is focused on the body-mind connection, exploring the practices and theories of this popular branch of psychology. Topics include the significance of family systems; dealing with trauma and shock in therapy; and the importance of breathing, offering valuable insights for the student and practitioner alike. Contributors include Marianne Bentzen, a trainer in Somatic Developmental Psychology; Peter Bernhardt, a professor of psychology; and Peter A. Levine, author of Waking the Tiger.

Vi ligger inde med mange gamle artikler – skriv til lene@bodynamic.dk og forespørg.