Karakterstrukturer

I Bodynamic systemmet gennemgår barnet sin udvikling i en serie af overlappende alders-faser, fra det andet trimester under graviditeten til 12-års alderen. Teenagealderen er også en vigtig periode, hvor personligheden bliver omformet i en serie af faser i gennem tilværelsen som voksen, disse tilbygger og interagerer med karakterstrukturerne etableret i barndommen.

Karakterstrukturerne

(navngivet efter fasens tema)

2. trimester – 3 mdr. efter fødslen. >>Existence Character Structure  

Retten til at eksistere og føle sikkerhed i sin eksistens. Samt andre fødselsrelaterede temaer

imprint

Fra fødslen til 1 ½ år.>Need Character Structure

Retten til at mærke og opleve egne behov.

8 måneder – 2 1/2 år.>Autonomy Character Structure

Evnen til at sanse ens mærke og føle ens impulser nysgerrighed i at udforske omgivelserne. Holde kontakt og bede om støtte når dette er nødvendigt.

2 – 4 år.>Will Character Structure

Evnen til at planlægge, prioritere og træffe valg på egen hånd, og leve sin kraft ud

3 – 6 år..Love-Sexuality Character Structure

Evnen til at have en balance i mellem kærlighed og sensualitet-seksualitet, forståelse og muligheder om alliancer og samspil o familieroller. tab]

5 – 9 years.>Opinion Character Structure

Evnen til at støbe og udtrykke sin egne selvstændige meninger, såsom normer, værdier og regler.

7 -12 år. Solidarity-Performance Character Structure

Evnen til at turde stå frem med sine egne præstationer, uden at miste kontakten med gruppen, for dermed at opnå det optimale.

11-21 years.Puberty Character Structure

Valg truffet i disse år, samtidig med gentagelse af foregående karakterstrukturtemaerne, der enten kan forstærke eller forløse tidligere beslutninger.

Positioner i karakterstrukturerne

Vi skelner i mellem 3 mulige positioner i en given karakterstruktur og hovedtema. Positionerne er et resultat af begivenheder i relationen og interaktionen mellem forældre og børn:

  • For at barnet skal være i stand til at være sig selv, bør opvæksten i Winnicotts termer være “god nok”, mens de senere strukturer i ligeså høj grad påvirkes af det øvrige sociale miljø. Gode forældre og miljø sikrer at barnet fastholder samhørighed, og samtidigt udvikler evner i hver udviklingsfase. Det betyder at barnet bliver ressourcestærkt. I karakterstrukturmodellen kaldes denne position “Sund”.
  • Såfremt der er stærke eller tidlige forstyrelser i en given fase, vil barnet almindeligvis opgive impulsen til at opføre og føle sig hensigtsmæssigt i henhold til fasen. Evner og indsigt der opnås i fasen vil være ikke-udtrykte, ulærte eller resignerede. Senere som voksen, vil personens forhold til disse være underbevidste eller ubevidste. En sådan position kaldes “Tidlig”. Dette er kilden til psykologisk resignation.
  • Hvis forstyrelserne i et givent stadie er mindre alvorlige eller opstår på et senere tidspunkt, vi personen have en tendens til være tilbageholden handle- og følelsesmæssigt. Eller impulserne vil blive handlet på i en rigid facon. En sådan position kaldes “Sen”. Dette er kilden til psykologisk armorering (ofte kaldet rigiditet).

Både tidlige og sene positioner kan resultere i udfordrende og belastende konsekvenser for Jeg’et og personens relationer. Eksempelvis hvis viljestrukturen er i en tidlig eller “opgivet” position kaldes positionen “opofrende”, mens den sene position kaldes “dømmende”. Det balancerede sted kaldes “Handlekraftig”.

Forestil dig et spædbarn hvis overlevelse afhænger af at få sine grundlæggende behov mødt af sine forældre. Hvis barnet ikke oplever sikkerhed, i forbindelse med at få opfyldt sine behov, vil det opleve dyb fortvivelse. Såfremt et barn oplever at få stillet sine behov, med uregelmæssighed vil det muligvis blive mistroisk overfor sine forsørgere. Et barn der bliver mødt af gode forsørgere vil givetvis opleve følelsen af selvtilfredshed, hvad enten det angår opmærksomhed, mad, sikkerhed, kærlighed, underholdning eller hygiejne.

Mens tidligere kropsorienterede psykoterapeutiske systemer holdte sig til de reichianske koncepter armorering og rigiditet, betragter Bodynamic dette som meget begrænsende i praksis. Ofte har klienter der skulle arbejde alene med dette oplevet en regression i deres liv og deres funktionalitet. Bodynamic systemmet grundlæggere tog notits af dette og formulerede koncepterne omkring hypotonisk og neutral muskelrespons.

Mes de foregående tilgange ignorerede muligheden for hypotonisk resignering, var Bodynamic blandt de første til at skifte til en mere kropsdynamisk tilgang, der søgte at støtte hypotoniske muskler på en måde vi nu kalder Resourcing.  I praksis betyder dette at hyper-responsive muskler kan slappe af på en mere naturlig måde der er mere skånsom for kroppen. Bodynamics tilgang tillader mere integration, fremfor fragmenteringen der somme tider forekommer ved de Reichianske tilgange.

Konceptet hypo-responsivitet er unikt for Bodynamic systemmet. Muskler der er hypo-responsive har brug for støtte og kontakt for at vokse. Neutral muskelrespons/responsivitet er ligeledes et unikt koncept for Bodynamic. Neutral muskelrespons støtter udviklingen af nye psykologiske ressourcer, eller adgang til flere valgmuligheder i livet.

Nye terapeutiske muligheder

Evnen til at genkende og arbejde direkte med psykologisk resignation og til at bygge nye egoressourcer der transformer psykoterapiens natur. Gennem arbejde i konteksten “et terapeutisk forhold” kan klienter lære at vække uudviklede impulser of evner. Tilgangen af disse nye ego- og motoriske ressourcer, faciliterer arbejdet med udviklingsmæssige problemstillinger med sikkerhed og medindflydelse.

Arbejdet med somatisk resignation transformerer kropspsykoterapiens natur, og gør terapeuten I stand til at arbejde på en skånsom og støttende måde for at udvikle og genskabbe ressourcer der kan være opgivet. Terapien tager ikke udgangspunkt I at nedbryde forsvar eller forcere frigivning af følelser, men ved at transformere klienten gennem en vækkelse af en udvidet tilstand af kropsbevidsthed. Dette tilskynder vækkelse af ressourcer dybt i klientens sind.

Overførsler og Modoverførsler

Overførsler og Modoverførsler er vigtige værktøjer til at helbrede gamle udviklingsmønstre. Ifølge Boadella (og andre før ham), afspejler overførsler og modoverførsler, musklernes historie – tidligere psykologiske mønstre, som derefter projiceres på terapeuten.

Mange års erfaring med undervisning og træning af psykoterapeuter fra andre skoler har vist at Karakterstrukturmodellen kan benyttes som et instrument i arbejdet med at beskrive forskellige mønste af overførsler og modoverførsler. Modellen beskriver musklerne responsmønstre i samspil med personens kontakt, social interaktion og opførsel generelt.

Bodynamic terapeuter og undervisere kan involvere overførselmønstre i forbindelse med karakterstrukturerne eller udviklingsmønstre ved brugen af specifikke øvelser, psykomotorisk arbejde eller sproget. Ved at etablere kontakt i et overførselmønster (eller resonans som Boadella beskriver det), kan nye impulser dannes og integreres i dagligdagen.