Jeg-funktioner

Jeg funktionerne

Flere årtiers grundforskning har bragt Bodynamic Analyse frem til at skelne mellem 11 kategorier af psykologiske funktioner, som vi kalder for Jeg Funktioner(opstillet nedenfor) Hver muskel i kroppen, og grupper af muskler, indeholder meget specifik psykologisk indhold som er knyttet til en Ego Funktion, og af og til også til mere end en.

Måden musklen responderer på når terapeuten tester en bestemt muskel, giver information om klientens Ego Funktioner – og på samme tid information om Karakter Strukturer og det respektive udviklingstrin i barndommen. Når disse to lag af information kombineres, kommer der ny og brugbar kognitiv forståelse frem, som er relevant for den terapeutiske proces. Arbejdet med den enkelte muskel, – enten ved håndberøring eller ved bevægelse – hjælper med til at bringe det psykologiske indhold til overfladen for den pågældende muskel, samtidig med at man kan begynde at arbejde aktivt med de berørte karakterstrukturer og Ego Funktioner.

De elleve Jeg Funktioner som er beskrevet under denne model er:

Tilknytning : At kunne tage ind; Knytte sig; At kunne åbne hjertet; Tage imod støtte; At kunne føle sig bakket op; Hjerte-kontakt åbning

Holdning og Positionering:  Holdning til livet; Indstilling til at handle; Personlig stillingtagen; Stå på egne ben; Holdning til værdier og normer; Orientering (at holde eller miste hovedet)

Centrering: At kunne fylde dig selv ud(indefra); At komme ud fra dig selv i både, krops, individ og rolle-jeg. Opleve og føle selvværd

Afgrænsning:  Hvor ender jeg og hvor begynder verden. At kunne mærke, holde og regulere sit personlige rum.  At kunne justere sig selv i forhold til social kontakt. At være bevidst om og kende betydningen af socialt territorie.

Virkelighedsopfattelse: Evnen til at stå på egne ben, at mærke forbindelsen til jorden i denne virkelighed.  At opleve virkeligheden via støtten fra underlaget;  At kunne forholde sig til virkeligheden og skelne mellem fantasi og virkelighed. At kunne blive i virkeligheden samtidig med at kunne have en åbning til det ekstrasensoriske.

Balance i sociale forhold: At balancere mellem sine egne behov, ønsker og lyst i forhold til andres forventninger; Balance omkring at holde facaden og kunne regulere i den; Balance omkring at være sig selv og være en del af gruppesamhørigheden; Balance mellem at håndtere stress og forløse stress.

Kognitive færdigheder: Evnen til kognitivt at kunne orientering ift intellektuel forståelse (mentalisering) Evnen til at kunne begribe noget, godt nok til at kunne integrere det i en kognitiv forståelse.  Planlægning, overvejelse, analyse

Energiopbygning:  Evnen til at rumme, regulere og udtrykke emotioner; At rumme højstress; At holde sammen på sig selv; At rumme sin egen sensualitet.

Personlige fremtræden: At manifestere egen kraft; At komme frem med sig selv i sine roller; At have fremdrift og retning

Kontaktfærdigheder: At række ud, at gribe fast / holde fast; Trække til, holde inde; At modtage og give fra sin egen kerne; Skubbe væk (sige nej og ja) og bibeholde en distance, Give slip og lade gå

Kønsfærdigheder: Oplevelse af eget køn; bevidsthed om kønsfærdigheder;  At kunne rumme, være med og udtrykke sin sensualitet og seksualitet.