1-årig Foundation træning – Grunduddannelsen

1 årig pædagogisk/ terapeutisk grunduddannelse i samarbejds- og kommunikationsstrategier med forståelse ind i udviklingspsykologien.

Mærk kroppen – brug kroppen. Lyt til kroppens sansninger – øg dybden og præcisionen i dit professionelle arbejde. Bliv mere nærværende – også for din egen skyld

I Danmark har vi Foundation træningen i Hørsholm:  Se Brochure                        Ansøgningsskema

Foundation træning 1 B i Hørsholm, 4 x 5 dage: 
4 x 5 dage, 20 dage, forgår i Hørsholm med mulig billig overnatning.

Hold start d. 30. sep – 4 okt.. 2020,      Pris 20.000 kr.
Undervisere:  Ditte Marcher & andre

Spørgsmål af praktisk karakter og tilmelding: Lene Wisbom på mobil: 28 74 86 50 eller lene@bodynamic.dk – hvor ansøgningsskema ligeledes rekvireres.

Link til studieordningen for Bodynamic’s uddannelser

Se om Bruttolønsordning

Med Foundation træningen – 1. modul i Bodynamic’s efteruddannelse får du en skræddersyet træning til faggrupper, der har samspil med mennesker som en væsentlig del af deres arbejde, herunder uddannede og ansatte i undervisnings- social- og sundhedssektorerne, samt personaleledere, undervisere, rådgivere og behandlere med egen praksis.

Det vi kan give dig, er en række værktøjer og metoder, som markant forøger din evne til at opfatte og forholde dig til de finere signaler, vi alle udsender. Undervisningen vil føre til indre erkendelser, som øger dit nærvær, din dybde og præcision.

Udgangspunktet i Bodynamic Analyse er viden om menneskets psykomotoriske udvikling samt vores opfattelse af ønsket om samhørighed og værdighed som den væsentligste drivkraft i menneskets udvikling.

Det er ønsket om at bevare mest mulig samhørighed og værdighed, som dybest set driver os til at udvikle karakterforsvar. Disse forsvar indebærer, at ressourcer og handlemuligheder ikke bliver brugt – samtidig med, at de er kreative og kan være geniale overlevelsesstrategier.

Undervisningen på Foundation træningen

Undervisningen i dette 1. år er bygget op omkring Bodynamic Analyses karakterstrukturmodel, som rummer beskrivelsen af udviklingsfaserne i opvæksten og de forskellige karakterforsvar, der knytter sig til disse aldersfaser. Hver af faserne har et centralt udviklingstema, som fremgår af følgende oversigt:

Udviklingsfase Karakteristisk alder
Eksistensfasen fosterperiode – 3 mdr.
Behovsfasen 0 – 1,5 år
Autonomifasen 8 mdr. – 2,5 år
Viljesfasen 2 – 4 år
Kærlighed/Sexualitetsfasen 3 – 6 år
Meningsdannelsesfasen 5 – 9 år
Solidaritet/Præstationsfasen 7 – 12 år
Teenagefasen ca. 12 – 19 år

Modellen bygger på en koordineret og levende iagttagelse af menneskers udtryksformer og giver dig en forståelsesramme for grunden til dem. Eller måske nærmere, hvad der ligger bag dem.

  • Hvad er det egentlig et andet menneske kommunikerer, forventer af dig og har brug for. Hvordan er det forskelligt alt efter hvilke karakterforsvar, dette menneske er mest præget af?
  • Hvordan sanser du karakterstrukturerne i din egen krop ? Og hvilke genkender du i din adfærd ?
  • Hvilke aldre stammer de fra og hvordan ser de ud kropsligt?

Disse og lignende spørgsmål vil blive belyst gennem teori og praktisk træning på kurserne.

Karakterstrukturmodellen giver dig en form for kort, du kan orientere dig efter, således at du bliver bedre til at kommunikere på en måde, så andre føler sig mødt. Billedligt talt kan du sende på modtagerens bølgelængde. Det bliver nemmere at møde, vejlede, undervise og hjælpe andre. Og nemmere at mærke og holde af både dig selv og den anden.

Udover karakterstrukturerne vil choktraumer, fødsel, grænsedannelse, kønsidentitet og livsformsanalyse blive præsenteret som særlige temaer, der ligeledes har en prægende virkning på menneskers kontaktformer.

Undervisningens hovedbestanddele er:

  • Bodynamic karakterteori og psykomotorisk udvikling (Personlighedsdannelse og kinestetisk læring)
  • Centrale begreber for forståelse af kontakt og kommunikation (samhørighed, værdighed, grænsedannelse, centrering, grounding og balance)
  • Teori og træning af vores kommunikations model, “Bodyknot-forløseren”
  • Gruppedynamik og gruppeprocesser (teambuilding)
  • Kropssprog og kropslæsning
  • Ressourceopbygning

Undervisningsformen baseres på teori, praktiske øvelser og udveksling af erfaringer.

Der etableres arbejdsgrupper, som mødes mindst en gang om måneden. Deltagelse i arbejdsgrupperne er som udgangspunkt obligatorisk – og et væsentligt element i indlæringsprocessen.

Endvidere skal der beregnes tid til læsning af det teoretiske stof.

Dette 1-årige forløb kan også betragtes som et selvstændigt afsluttet forløb med en høj prioritering af integration i forhold til deltagernes aktuelle arbejdssituation.

Foundation træningen åbner mulighed for en fortsættelse på Practitioner træningen – de næste 3 år inden for Bodynamic-systemet. Træningen afsluttes med en skriftlig eksamen.

 Se nye Brochure

Undervisere:
Ditte Marcher & andre