Bodynamic Psykoterapeutiske uddannelser

Udvikling gennem samhørighed og værdighed - “du bliver aldrig rigtig fri, før du ved at du hører til”

Bodynamic – Somatisk psykoterapeutisk og analytisk system – er en banebrydende metode indenfor somatisk udviklingspsykologi og psykoterapi der integrerer forskningen i børns psykomotoriske udvikling, kognitiv psykoterapi og hjerneforskning med særlig vægt på samhørighed og sunde forhold. Den menneskelige krop er integreret i terapien gennem præcis viden om de forskellige psykologiske funktioner der knytter sig til hver enkelt muskel, baseret på 30 års systematisk forskning i børns udvikling og psykoterapeutisk behandling af voksne klienter.
Medlem af:

DPF_LogoMedlem

medlem af EABPreflektor-logo

Uddannelse til halv pris (bruttolønsordninger)

Der er flere af vores studerende, som helt eller delvis får betalt deres kurser eller uddannelser af deres arbejdsgiver. Såfremt du ikke har denne mulighed, men ser uddannelsen som relevant i forhold til dit arbejde eller din fremtid, så er der måske mulighed for, at du selv kan få uddannelsen for cirka halv pris.

Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det mellem en tredjedel og det halve.

Læs mere på SKAT’s side
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475

En dag med Ditte Marcher

D. 2. september 2014 fra 10-18 Kom en dag og få en læring ind i hvordan børns motoriske udvikling hænger sammen med hvordan de følelsesmæssigt har det indeni. Og hvordan vi kan blive bedre til at møde børn med samhørighed og værdighed for at skabe en sund udvikling i krop og psyke og øge deres […]

Read more

Uddannelse i Choktraumeterapi

Ny uddannelses start d. 4. september 2014 Undervisningen er fordelt på 7 moduler hvoraf de første 4 vil koncentrere sig om egen process og de sidste 3 moduler vil omhandle det professionelle behandlings-arbejde. Det er vores erfaring fra tidligere hold at eleverne alene ved fokus på professionel behandling af chok, ikke får arbejdet med deres […]

Read more

Kropslæsning d. 23/9 m. Henrik Heilmann i Århus

Din krop fortæller hvordan du forholder dig til omverdenen. Fra barndommen lærer vi at være i denne verden gennem kontakt og spejling. Samtidig udvikler vi vores bevidsthed gennem vores muskelbevægelser og gennem årene bliver disse erfaringsmønstre kodet i vores krop. Hos det voksne menneske skaber dette en unik struktur i kroppen, som viser hvordan vi […]

Read more

Bodynamic 1-årig uddannelsesforløb – hold start i 2014

2 x 6 dage + 1 x 7 dage i vidunderlige Athen Du vil med et kropspsykologisk udgangspunkt lære at opbygge ressourcer til samspillet med familie, venner, kollegaer og klienter. Du lærer at se og høre låste mønstre og møde dem med et åbent sind, hvor ny indlæring kan ske. Bodynamic’s speciale er forståelsen af […]

Read more

Nyhedsbrev

Nyhederne om en del forskellige aftenarrangementer og workshops. Se nyhedsbrev som PDF her  

Read more

Full Bodymap in Athens 2014

The Specialist education in Full Bodymap - extension to Practitioner Start in October 2014 This masterclass is only addressed to Bodynamic Practitioners. It is an essential training for practitioners that want to be Bodynamic Analysts. You will be taught how to work regressively and into early issues with your clients. You will be taught how to […]

Read more

Pas på dig selv i samspil

Ny dato snart Aftenen byder korte introduktioner til forståelser og metoder i Bodynamic systemet, suppleret med konkrete kropslige øvelser. Arrangementet henvender sig til alle der er interesserede i, at lære mere om hvordan kropslige ressourcer kan aktiveres og anvendes i samspil med andre. Det er gratis at deltage – Alle er velkomne. Anders Lund Pedersen, […]

Read more

Body Encyklopædi 1 + 2

Bestilling: lene@bodynamic.dk Body Encyklopædi 1 er på 234 sider og Body Encyklopædi 2 er på 360 sider og begge med spiralryg. Pris: 300 kr. pr. stk. + forsendelsesomkostninger. Bøgerne kan bestilles via lene@bodynamic.dk Body Encyklopædi Hvordan den psykologiske udvikling rodfæster sig i kroppen Det drejer sig om Bodynamic Systemets basismateriale, 125 musklers anatomiske placering og psykologiske […]

Read more

Om Bodynamic

Bodynamic – Somatisk psykoterapeutisk og analytisk system – er en banebrydende metode indenfor somatisk udviklingspsykologi og psykoterapi der integrerer forskningen i børns psykomotoriske udvikling, kognitiv psykoterapi og hjerneforskning med særlig vægt på samhørighed og sunde forhold. Den menneskelige krop er integreret i terapien gennem præcis viden om de forskellige psykologiske funktioner der knytter sig til hver enkelt muskel, baseret på 30 års systematisk forskning i børns udvikling og psykoterapeutisk behandling af voksne klienter.

Et fundamentalt koncept i Bodynamic-systemet er musklernes spændinger i forbindelse med indlejringen af de stærke sanselige oplevelser igennem barnets udvikling, en tilstand der kaldes overspændthed. Omvendt kan muskler under andre omstændigheder blive slappe og lamme, ude af stand til at reagere på stimuli, denne tilstand kaldes underspændthed. Lisbeth Marcher og hendes kollegaer fandt at de enkelte muskler og deres beslægtede musklers tilstand, korresponderede med begivenheder i specifikke stadier af menneskers udvikling i gennem barn- og ungdommen, samt bestemte ego-fuktioner. Read more

Uddannelser

Få kroppen med i dit professionelle arbejde

Generelt om uddannelse / efteruddannelse i Bodynamic systemet

Med en uddannelse / efteruddannelse i Bodynamic systemet får du adgang til en række avancerede og præcise kropsterapeutiske og psykodynamiske redskaber, der gør det muligt at arbejde med krop og psyke som et sammenhængende hele.

Hvad enten du beskæftiger dig med psykoterapi eller undervisning vil du kunne opnå et fagligt fundament hinsides det kulturbestemte split mellem krop og psyke.

I Bodynamic Analyse opfattes krop og psyke som komplementerende begreber. Man kan ikke erkende uden at sanse og fornemme; og man kan ikke sanse og fornemme uden at erkende. Read more

Bodynamic systemets hovedtræk

Karakterstrukturer

Den kendte Reichianske videnskabsmand Dr. David Boadella, Direktør for Biosynthesis system, kalder Lisbeth Marcher “Wilhelm Reichs skandinaviske arvtager” og Bodynamic karakterstrukturmodellen “en af de mest omfangsrige modeller der er udsprunget af de seneste generationer i europæisk kropspsykoterapi ”, eftersom teorierne er mere dybdegående end de forgående teoretikere Wilhelm Reich, Frank Lake, Alexander Lowens arbejde.

Ego Functions

Med udgangspunkt i flere årtiers forskning har Bodynamic kategoriseret 11 psykologiske funktioner, som vi kalder “Jeg-funktioner”. En muskel i kroppen og en gruppe af beslægtede muskler har et specifikt psykologisk indhold associeret med en eller flere Jeg-funktioner.

Bodymap

Bodymappen er det ultimative værktøj i Bosynamic sytemmet. Det er et detaljeret og præcist overblik af både ressourcer og blokeringer i klientens krop via. Kortlægning af spændingsgraden i muskler og fasciae og korrelerer med klientens sind .

Shock Trauma and PTSD

Bodynamic choktraumeterapi engagerer kroppen på direkte og fysisk vis. Målet er ikke blot at arbejde med selve traumet, men også at hjælpe klienten til at udvikle nye kognitive, psykosociale og fysiske ressourcer der gavner klienten i fremtiden.

Other Principles

Alle Bodynamics modeller og teorier: Karakterstrukturerne, Jeg-funktionerne, Choktraumeterapien etc. engagerer klientens krop i den terapeutiske proces. Vores somatiske-verbale redskaber inkluderer også 

Read more