Bodynamic Psykoterapeutiske uddannelser

Udvikling gennem samhørighed og værdighed “du bliver aldrig rigtig fri, før du ved at du hører til”

Bodynamic – Somatisk psykoterapeutisk og analytisk system – er en banebrydende metode indenfor somatisk udviklingspsykologi og psykoterapi der integrerer forskningen i børns psykomotoriske udvikling, kognitiv psykoterapi og hjerneforskning med særlig vægt på samhørighed og sunde forhold. Den menneskelige krop er integreret i terapien gennem præcis viden om de forskellige psykologiske funktioner der knytter sig til hver enkelt muskel, baseret på 30 års systematisk forskning i børns udvikling og psykoterapeutisk behandling af voksne klienter.
Medlem af:

DPF_LogoMedlem

medlem af EABPreflektor-logo

Uddannelse til halv pris (bruttolønsordninger)

Der er flere af vores studerende, som helt eller delvis får betalt deres kurser eller uddannelser af deres arbejdsgiver. Såfremt du ikke har denne mulighed, men ser uddannelsen som relevant i forhold til dit arbejde eller din fremtid, så er der måske mulighed for, at du selv kan få uddannelsen for cirka halv pris.

Via en såkaldt bruttolønsordning/ lønomlægningsaftale kan din arbejdsgiver betale kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det mellem en tredjedel og det halve.

Læs mere på SKAT’s side http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=5190&vId=0 og forklaring på https://www.danskrevision.dk/Nyheder/Sider/Bruttol%C3%B8nsordninger.aspx 

Hvordan bevare nærvær med sig selv og andre i den svære kontakt

m. Bo Bromberg Olsen Mandag d. 15. februar 2016 fra 18.30 – 21.30 i København Det er alment kendt, at en stor procentdel af al kommunikation er kropslig. I løbet af aftenen vil vi sammen undersøge, hvilke kropslige reaktioner vi har i såvel den velfungerende, som i den svære kontakt og blive introduceret til nogle […]

Read more

LEVENDEGØR DIT PARFORHOLD

Levendegør dit parforhold m. Michael Gad Onsdag d. 2. marts 2016 fra 18.30 – 21.30 i København Opdater din forståelse af parforholdets dynamikker. Hvordan kan dit forhold holdes levende? Genkend dine og din partners typiske personlige mønstre, der trækker tænderne ud af forholdet. Hvordan kan du/I holde fast i at blive i voksendelen igennem konflikter? […]

Read more

VÆRDIEN AF SKAM TIL AT GENVINDE VÆRDIGHEDEN

– på Roskildevej 46, Frederiksberg d. 26. april 2016 fra 17-21.30 m. Ditte Marcher Et foredrag om vigtigheden ind i at inkludere emotionen skam, for at hele PTSD og genvinde et sundere og stærkere individ. Gennem skyld bliver man ekskluderet og efterladt som forkert og skamløshed skaber kaos, had og ødelæggelse, mens arbejdet med skammens forskellige […]

Read more

Bodynamic 1-årig uddannelsesforløb

Når kroppen taler med! 1 årig uddannelse samarbejds- og kommunikationsstrategier med forståelse ind i udviklingspsykologien. Bodynamic Foundation kan gennemføres på 3 måder: Århus 8 x 3 dage, opstart 16. oktober 2015. ER STARTET – lukket for optagelse Birkerød på 8 x 3 dage, opstart 1. april 2016. Grækenland på 3 x 6 dage, opstart 12. april […]

Read more

Uddannelse i Choktraumeterapi

Kursus start i 2016: Pris: alle 30 dage 30.000 kr.                                                          Del 1 og del 2 er på hver 3 x 5 dage og koster 15.000 kr. hver: […]

Read more

LIVSKVALITETSGRUPPE

Kære tidligere Bodynamic – kursist / studerende / deltager på vore træninger Dette er en invitation til at deltage i en slags “Social-opsummerings-Bodynamic-gruppe” For mange år siden arrangerede jeg “Børnehave-kurser” for tidligere Foundation elever (4 x 2 dage pr år), hvor vi gentog / repeterede/ afprøvede det som deltagerne havde lært, havde spørgsmål om, og […]

Read more

Nyhedsbrev

En oversigt over aktuelle begivenheder i Bodynamic Danmark. Se nyhedsbrev som PDF her  

Read more

Den Kropspsykologiske indfaldsvinkel til arbejdet med PTSD og Jeg’et

Artiklen er udgivet som en del af Dansk Psykoterapeutforenings tema nummer i oktober omkring Post Traumatic Stress Disorder PTSD. Artiklen er skrevet af Ditte Marcher og Lene Wisbom. Siden midten af 1980’erne har Bodynamic systemet udviklet veje til at arbejde med traumer og stressrelaterede tilstande gennem at inddrage kroppen på meget konkrete, fysiske måder. Med denne […]

Read more

3-årige Bodynamic Krops Psykoterapeut

3 årig uddannelse til certificeret Bodynamic Krops Psykoterapeut. Denne uddannelses indhold er allerede anerkendt og anvendt i andre former for psykoterapi, forskellige former for kropsterapier, socialt arbejde, erhvervs-organisationer og fagfolk indenfor sundhed og pleje, der har ønsket at udvide deres viden og præcision. Uddannelse er kvalificeret i Danmark af Reflektor, et selskab, der vurderer og […]

Read more

Full Bodymap in Athens 2015 and 2016

The Specialist education in Full Bodymap – extension to Practitioner Masterclass 3: Start in October 2015 This masterclass is only addressed to Bodynamic Practitioners. It is an essential training for practitioners that want to be Bodynamic Analysts. You will be taught how to understand the unique Evidence based knowledge of each muscle, groups of muscles, cohesion […]

Read more

Body Encyklopædi 1 + 2

Bestilling: sonjafich@yahoo.dk Body Encyklopædi 1 er på 234 sider og Body Encyklopædi 2 er på 360 sider og begge med spiralryg. Pris: 300 kr. pr. stk. + forsendelsesomkostninger. Bøgerne kan bestilles via: sonjafich@yahoo.dk Body Encyklopædi Hvordan den psykologiske udvikling rodfæster sig i kroppen Det drejer sig om Bodynamic Systemets basismateriale, 125 musklers anatomiske placering og psykologiske […]

Read more

Om Bodynamic

Bodynamic – Somatisk psykoterapeutisk og analytisk system – er en banebrydende metode indenfor somatisk udviklingspsykologi og psykoterapi der integrerer forskningen i børns psykomotoriske udvikling, kognitiv psykoterapi og hjerneforskning med særlig vægt på samhørighed og sunde forhold. Den menneskelige krop er integreret i terapien gennem præcis viden om de forskellige psykologiske funktioner der knytter sig til hver enkelt muskel, baseret på 30 års systematisk forskning i børns udvikling og psykoterapeutisk behandling af voksne klienter.

Et fundamentalt koncept i Bodynamic-systemet er musklernes spændinger i forbindelse med indlejringen af de stærke sanselige oplevelser igennem barnets udvikling, en tilstand der kaldes overspændthed. Omvendt kan muskler under andre omstændigheder blive slappe og lamme, ude af stand til at reagere på stimuli, denne tilstand kaldes underspændthed. Lisbeth Marcher og hendes kollegaer fandt at de enkelte muskler og deres beslægtede musklers tilstand, korresponderede med begivenheder i specifikke stadier af menneskers udvikling i gennem barn- og ungdommen, samt bestemte ego-fuktioner. Read more

Uddannelser

Få kroppen med i dit professionelle arbejde

Generelt om uddannelse / efteruddannelse i Bodynamic systemet

Med en uddannelse / efteruddannelse i Bodynamic systemet får du adgang til en række avancerede og præcise kropsterapeutiske og psykodynamiske redskaber, der gør det muligt at arbejde med krop og psyke som et sammenhængende hele.

Hvad enten du beskæftiger dig med psykoterapi eller undervisning vil du kunne opnå et fagligt fundament hinsides det kulturbestemte split mellem krop og psyke.

I Bodynamic Analyse opfattes krop og psyke som komplementerende begreber. Man kan ikke erkende uden at sanse og fornemme; og man kan ikke sanse og fornemme uden at erkende. Read more

Bodynamic systemets hovedtræk

Den kendte Reichianske videnskabsmand Dr. David Boadella, Direktør for Biosynthesis system, kalder Lisbeth Marcher “Wilhelm Reichs skandinaviske arvtager” og Bodynamic karakterstrukturmodellen “en af de mest omfangsrige modeller der er udsprunget af de seneste generationer i europæisk kropspsykoterapi ”, eftersom teorierne er mere dybdegående end de forgående teoretikere Wilhelm Reich, Frank Lake, Alexander Lowens arbejde.
Med udgangspunkt i flere årtiers forskning har Bodynamic kategoriseret 11 psykologiske funktioner, som vi kalder “Jeg-funktioner”. En muskel i kroppen og en gruppe af beslægtede muskler har et specifikt psykologisk indhold associeret med en eller flere Jeg-funktioner.
Bodymappen er det ultimative værktøj i Bosynamic sytemmet. Det er et detaljeret og præcist overblik af både ressourcer og blokeringer i klientens krop via. Kortlægning af spændingsgraden i muskler og fasciae og korrelerer med klientens sind .
Bodynamic choktraumeterapi engagerer kroppen på direkte og fysisk vis. Målet er ikke blot at arbejde med selve traumet, men også at hjælpe klienten til at udvikle nye kognitive, psykosociale og fysiske ressourcer der gavner klienten i fremtiden.
Alle Bodynamics modeller og teorier: Karakterstrukturerne, Jeg-funktionerne, Choktraumeterapien etc. engagerer klientens krop i den terapeutiske proces. Vores somatiske-verbale redskaber inkluderer også 

Read more